НОВИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ

Нови Закон о основама система образовања и васпитања који је ступио на снагу 11. септембра ове године донео је бројне новине које се односе на ученике али и наставнике. Ипак, највећи број нових законских решења односи се на организацију рада у школи, лиценцирање наставника и мере безбедности у школи.

– Када су у питању ученици једна од новина је да ученицима од шестог до осмог разреда оцена из владања улази у просек оцена, каже Драган Јањић, директор школе и додаје:

– С друге стране, наставник је у обавези да ученика оцени најмање четири пута у току полугодишта.