Koнтакт

Основна школа „4.октобар“
Трг маршала Тита 8
26202 Глогоњ

тел: 013/627-030
е-пошта: [email protected]