Два и по века школства у Глогоњу

35780007Организовани образовно-васпитни рад највероватније започет 1778. године отварањем „Граничарске четно тривијалне школе“ на немачком језику – настава на румунском језику отпочела 1828. године – школа са наставом на српском језику почела са радом по завршетку Другог светског рата.

Основно образовање у Глогоњу датира с половине 18. века, тачније од 1778.године када је почела са радом „Граничарска четно тривијалне школе“ не немачком језику. У аналима је забележено да је бројала 30 ученика.
У складу са променом националног састава становништва настава се временом организовала и на румунском и мађарском језику. Примера ради поуздано се може рећи да је школа на румунском језику почела са радом 1828. године. Занимљив је податак с почетка 19. века који говори да је у школи било 35 ученика, од тога 19 католика, 9 срба, 6 евангелиста и 3 реформата.

О почетку рада православне шсколе нема поузданих података. Зна се само да је зграда школе направљена од набоја и да је била покривена шиндром. Имала је 17 уценика – дечака, што значи да се у то време женска дечка нису школовала.
У летопису за школску 2013-2014. годину, све и да смо хтели, нисмо били у прилици да о историјату развоја основног образовања на српском језику детаљније говоримо из простог разлога што писаних података готово и да нема.

Прецизни подаци о основној школи у Глогоњу постоје тек од 1950. године, а прва матична књига устројена је тек 1962. године. Вредно је истаћи да је прва матична књига и данас актуелна будући да има уценика који се образују управи школе за издавање сведочанства и других докумената.

Основна школа у Глогоњу садашњи назив носи највероватније од 1962. године. Ово закључујемо по званичном називу из прве матичне књиге – Основна школа „4. октобар“. Име је добила по датуму ослобођења Глогоња од фашистичких окупатора у Другом сведском рату.