Oбразовање за све

У склопу реализације плана стручног усавршавања наставника и васпитача при забавишту наше школе, 13. и 14. децембра одржан је семинар под називом „Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/вртићу“. (К3, П8, каталошки број 319)

Семинар је похађало 22 наставника и васпитача, а предавачи су били мр Данијела Вуковић, педагог и Даринка Радивојевић, психолог.

Током два данарада организованог по групама и радионицама било је речи о законској и подзаконској регулативи која регулише инклузивно образовање, дидактико-методолошку припрему та рад са децом са сметњама у развоју, а било је речи и о развоју компетенција устаонве.

Током дводневног семинара искусни предавачи, водитељи семинара, одржали су велики број семинара кроз које је прошло око 5000 наставника широм Србије у периоду од 2009. године, од кода је уведена инклузија у наше школе, до данас. Овај семинар доноси 16 бодова неопходних за обнављање лиценце.