Школски простор

Нова школа
Нова школа
У Основној школи „4. октобар“ образовано-васпитни рад одвија се у 3 објекта (такозваној старој школи, новој школи и објекту намењеном деци предшколског узраста). Школа не поседује фискултурну салу, већ просторију адаптирану за спровођење наставе физичког васпитања.

Зграда, такозване, старе школе простире се на 475 метара квадратних. У њој су кабинети за српски језик, информатичко образовање, музичко васпитање, техничко образовање. У њој је и школска библиотека са преко 7000 хиљада књига. У овом објекту наше школе је наставничка зборница, канцеларија директора и секретара школе, простор за помоћно особље, остава и санитарни чвор.

Стара школа
Стара школа
Објекат нове школе простире се на 665 метара квадратних. У њему су математички кабинет, кабинет за хемију и биологију као и још 4 учионице. У овој згради је обезбеђен простор за рад педагога, као и за архиву. И овај објекат поседује санитарни чвор.

Забавиште у коме бораве малишани од три и по године до предшколског узраста, простире се на 399 метара квадратних. Поседује кухињу и магацински простор.

Фискултурна сала, тј. адаптирана просторија, има 198 метара квадратних корисне радне површине. Комплетно је реновирана, а у склопу овог објекта су и свлачионице и санитарно чвориште.

Забавиште
Забавиште
Спортски терени су у оквиру школског дворишта ограђени и обезбеђени са свих приступних страна школе. Рукометни терен простире се на 1245 метара квадратних. У непосредној близини је и одбојкашки терен на површини од 201 квадратног метра. У школском дворишту је и засебан кошаркашки терен на површини од 450 метара квадратних.

Поред спортских терена су и зидани објекти намењени вођама екипа као и одговарајућа трибина од 124 метара квадратна. Намењена посетиоцима спортских надметања.

Спортски терени имају и одговарајуће осветљење (рефлекторе) који омогућавају одржавање спортских сусрета у вечерњим часовима.