У сусрет новој школској 2020/2021. години

Драги ученици и родитељи,

У намери да се што успешније започнемо нову школску годину, желимо да вас информишемо о организацији рада школе у наредном периоду.

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У ШКОЛИ

Школска 2020/21. година почиње у уторак 1. септембра 2020. године. Родитељи су већ били у прилици да се изјасне да ли ће њихово дете похађати наставу у школи или на даљину. У складу са резултатима анкете и упутствима Министарства просвете школа је организовала рад у две смене.

Ученици од првог до четвртог разреда наставу похађају у преподневној, а ученици од петог до осмог разреда у поподневној смени. Часови трају 30 минута, мали одмор 5, а велики 15 минута.
Ученици током наставе не мењају учионице (на вратима учионице истакнут је разред/одељење). Дежурни наставници ће приликом пријема упутити ученике у учионицу у којој имају наставу.

Пошто према упутству Министарства просвете у једној учионици може да борави до 15, а изузетно до 18 ученика, први и седми разред подељени су у две групе – групу А и групу Б.

‒ Ученици првог разреда – група А и група Б, похађају наставу у школи сваког дана. Група А у првој недељи има четири часа, а група Б три. Наредне недеље се смењују, те група Б има 4 часа, а група А 3 часа.

‒ Ученици седмог разреда, похађају наставу у школи наизменично, сваког другог дана (група А – понедељак, среда, петак, група Б – уторак и четвртак, и смењују се сваке недеље). Док једна група прати наставу у школи, друга по истом распореду часова наставу прати од куће (преко РТС наставе и у комуникацији са наставницима путем платформи).
Ученици свих осталих разреда (осим првог и седмог) имају наставу свакодневно према редовном распореду часова.
РАСПОРЕД ЧАСОВА – САТНИЦА

I СМЕНА

ПРВИ РАЗРЕД – ГРУПА А ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Час Трајање часова Час Трајање часова
1. 07.45 – 08.15 1. 07.45 – 08.15
2. 08.20 – 08.50 2. 08.20 – 08.50
ВЕЛИКИ ОДМОР 15 МИНУТА – ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА
3. 09.05 – 09.35 3. 09.05 – 09.35
4. 09.40 – 10.10 4. 09.40 – 10.10
ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА – 20 МИНУТА 5. 10.15 – 10.45
ПРВИ РАЗРЕД – ГРУПА Б
Час Трајање часова
1. 10.30 – 11.00
2. 11.05 – 11.35
ВЕЛИКИ ОДМОР 15 МИНУТА – ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА
3. 11.50 – 12.20

II СМЕНА

ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД

Час Трајање часова
1. 12.00 – 12.30
2. 12.35 – 13.05
3. 13.10 . 13.40
ВЕЛИКИ ОДМОР 15 МИНУТА – ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА
4. 13.55 – 14.25
5. 14.30 – 15.00
6. 15.05 – 15.35
7. 15.40 – 16.10

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

Ученици чији су се родитељи изјаснили да ће похађати наставу на даљину (путем РТС наставе и онлајн платформи), похађају наставу свакодневно у складу са распоредом часова. Провера знања ученика који похађају наставу на даљину одвија се непосредно у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера (ученици долазе у школу да одговарају или решавају писмене и контролне задатке). Током наставе на даљину, ученицима се пружа потребна подршка у учењу.

ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЕРЕ

Како би остварили безбедне услове за боравак у школи, сви запослени и ученици у обавези су да се придржавају прописаних епидемиолошких мера.

Информисање ученика и родитеља:

‒ Први дан школске године биће посвећен начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини. Наставници/одељенске старешине ће упознати ученике са мерама заштите на начин који је примерен њиховом узрасту.

‒ Едукативни материјали и видео филмови о начинима и значају превенције COVID-19 биће постављени на сајт школе и на видљивим местима у просторијама школе.
Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину

‒ Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.

‒ Уколико ученик има повишену температуру или показује симптоме болести, ученик остаје код куће, родитељ о томе обавештава школу, без обавезе да током септембра правда часове.

‒ Родитељи би требало сваког дана пре поласка у школу да измере телесну температуру свог детета.
Одржавање физичке дистанце

‒ Одржавати растојање са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.

‒ Боравак у учионицама треба да буде највише 18 ученика/ца са обезбеђеним 4м2 по детету и по једно дете у свакој клупи.

‒ Обустављене су све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта. Настава физичког васпитања ће бити организована на отвореном када год је то могуће и тако да се избегне блиски контакт, односно одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим правцима.

‒ Особе које доводе децу у школу не улазе у школу, већ децу прате до улаза у школску зграду или до капије школског дворишта, где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.

‒ Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике дозвољавају.

‒ У тоалет улази онолико деце колико има кабина, а испред тоалета се чека у реду са поштовањем међусобног растојања од најмање једног метра.

Ношење маски
‒ Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи носе маске.
‒ Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.
‒ Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.
‒ Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.
‒ Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али се она може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.
‒ Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

Редовно прање руку

‒ Како? Ученици и запослени перу руке водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку, обавезно опрати руке водом и сапуном.

‒ Када? Обавезно при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када за тим постоји потреба.

‒ Где? На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале постављена су дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користе се уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника).

‒ У свим учионицама ће бити постављене клупе са дезинфекционим средством и/или течним сапуном.

Напомена:
‒ Не додиривати очи, нос и уста неопраним рукама.
‒ На уласку у сваку школску зграду биће постављене дезо баријере у које сви при уласку стају са обе ноге.

Редовно чишћење школског простора
‒ Све школске просторије ће се редовно чистити и дезинфиковати у складу са епидемиолошким упуствима.
‒ Учионице се чисте и проветравају за време великог одмора и током смена ученика.

У случају сумње на постојање респираторне инфекције код ученика који борави у школи
‒ Ученик ставља маску;
‒ Наставник обавештава директора и родитеље;
‒ До доласка родитеља у школу, са учеником борави једна особа у простору у ком не угрожава здравље осталих ученика и запослених.

ПАР КОРИСНИХ НАПОМЕНА

Због специфичних околности у којима започињемо нову школску годину велики број ученика и њихових чланова породице осећа додатно оптерећење и страх. Брига за здравље својих ближњих је оправдана, али у оној мери у којој не изазива страх и панику. Важно је да сви будемо сложни у поштовању прописаних мера како бисмо очували своје здравље и здравље чланова породице и пријатеља.

Настојаћемо да боравак ученика у школи учинимо што пријатнијим за дружење и учење. Са ученицима који наставу прате од куће радиће се у истом обиму и квалитету наставе. Ученици и родитељи ће добијати потребну подршку и информације од наставника, одељенских старешина и педагога.

Свим нашим ученицима, и њиховим породицама желимо добро здравље, срећан почетак и успешну школску 2020/2021. годину,

Директор Драган Јањић и педагог Станојка Урошевић