Програм „Вештине за адолесценцију“

Министарство просвете Републике Србије, у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (УНОДЦ), а уз подршку Међународне фондације Лајонс клубова (LCIF), организовало обуку од јавног интереса за запослене у образовању под називом „Вештине за адолесценцију”. Обука је одржана 20. и 21. новембра 2023. године у ОШ „Бранко Радичевић” у Панчеву. У обуку је било укључено 10 основних школа из Јужнобанатског округа. Обуку су похађале Десанка Павловић, наставница биологије и одељенски старешина шестог разреда и педагог Станојка Урошевић. Динамику реализације програма утврђује Министарство просвете Републике Србије, планирано је да радионице са ученицима шестог разреда почну у фебруару 2024. године. Циљ обуке је јачање васпитног и превентивног утицаја школе oснаживањем запослених у образовању за ефикасну подршку развоју личности ученика, за промоцију здравих стилова живота, превенцију негативног и развој одговорног понашања ученика.

О обуци: https://www.youtube.com/watch?v=ru3AHi539Gw&t=21s

Програм „Вештине за адолесценцију” је међународни превентивни програм који се успешно примењује у више од 100 земаља у свету, конципиран на најновијим светским академским истраживањима и праћењу резултата примене. Специфичност програма је што је истовремено и превентивни и развојно-подстицајни. Евалуација ефеката показује да деца и млади који су учествовали показују здравије стилове живота, веће самопоуздање, неговање бољих односа са вршњацима, већу привржност породици, мање конзумирају психоактивне супстанце. Програм се налази међу шест најуспешнијих научно евалуираних програма социјално-емоционалног учења у свету, а усмерен је на ученике шестог и седмог разреда.
„Вештине за адолесценцију“ су осмишљене као одговор на константне промене у свету који окружује децу и њихове породице, као помоћ да се стекну значајна искуства, да се створе повољне прилике и позитивни односи који су младима потребни како би постали брижни, способни чланови заједнице који доприносе њеном напретку.

О програму „Вештине за адолесценцију“: https://www.youtube.com/watch?v=2_b631aMQR8