Заједници заједно – Пројекат уређења и опремања учионица

У циљу унапређивања квалитета образовно – васпитног рада, наша школа је у 2020. години учестовала на конкурсу „Заједници заједно“ на којем је и подржана са пројектом уређења и опремања учионица. Компанија НИС је за реализацију овог пројекта издвојила средства у износу од 2.394.480,00 динара, а планирани период реализације је од 20. децембра 2020. до 30. маја 2021. године. Фокус конкурса „Заједници заједно“ у 2020. години био је на образовању, односно дигитализацији наставног процеса и унапређењу безбедоносно – информационих система у образовним установама.

Учионице, намештај и наставна опрема пре реализације пројекта

Планирани радови

Пројектом је планирано:

‒ Извођење молерских радова (спуштање плафона, стругање, глетовање и кречење зидова, репарирање и фарбање врата учионица) у свих 5 учионица.
‒ Извођење електро радова (замена постојећих плафонских неонских светиљки ЛЕД панелима) у свих пет учионица и (развођење каблова за пројектор) у 4 учионице.
‒ Набавка школског намештаја (столица и клупа) за 4 учионице.
‒ Набавка дигиталне опреме за 4 учионице (које не које нису опремљене дигиталном опремом, осим учионице бр. 1 у којој се налазе паметна табла и бим пројектор).

У складу са планираном динамиком, од 20. децембра 2020. године започето је уређење свих пет учионица извођењем гипсарско-молерских и електро радова.

Радови у току

Завршетак гипсарско – молерских и електро радова планиран је за 10. фебруар 2021. године. Од друге половине фебруара до почетка марта планирана је набавка и монтажа дигиталне опреме, а током априла све учионице ће бити опремљене новим школским намештајем. Током маја 2021. године планирана је промоција пројекта и упознавање свих интересних група у школи и локалној заједници са реализованим активностима.

На интернет страници школе редовно ће бити постављане информације о току реализације пројекта.

Пројектом ће бити остварени следећи резултати:

‒ Повећање безбедносних и здравствених услова за боравак ученика и наставника у учионицама.
‒ Повећање енергетске ефикасности (спуштањем плафона штеди се на грејању, а инсталирањем ЛЕД расвете на електричној енергији).
‒ Естетски пријатнији простор за боравак.
‒ Осавремењивање наставе.

Захваљујући подршци и донацији компаније НИС ученици и наставници Основне школе „4. октобар“ пре краја школске 2020/21. године имаће побољшане услове за боравак у учионицама и остваривање савремене наставе уз употребу дигиталних технологија.