„Заједници заједно“ – Пројекат унапређења енергетске ефикасности

Програм „Заједници заједно“ компанија НИС покренула је 2009. године како би доринела развоју локалних заједница у којима послује и одужила се грађанима који у њима живе. У претходних 13 година подржано је 1060 пројеката од значаја за развој културе, образовања и науке, спорта, јавног здравља, социјалне заштите и заштите животне средине у које је уложено 1,4 милијарде динара.

Програм „Заједници заједно 2021“ реализује се уз подршку Министарства заштите животне средине и Министарства рударства и енергетике Републике Србије. Фокус улагања компаније НИС ове године је на унапређењу енергетске и еколошке инфраструктуре установа образовања, здравља, културе, спорта које су од значаја за све грађане локалних заједница обухваћених Програмом.

Основна школа „4. октобар“ из Глогоња, другу годину заредом реализује пројекте у оквиру програма „Заједници заједно“. У 2020. години реализован је пројекат уређења и опремања учионица дигиталном опремом. У 2021. години школа је конкурисала „Пројектом унапређења енергетске ефикасности заменом столарије“. Укупна вредност пројекта и донација компаније НИС износи 2.394.480,00 динара.

На згради старој 36 година замењено је укупно 26 прозора у 12 просторија од којих је већина била неисправна и дотрајала. Пројекат је реализован у две фазе: у фебруару је извршено сечење и избијање старе столарије и монтажа нове столарије, у марту су извршени завршни молерски радови. Постављањем нових прозора остварује се значајна уштеда на загревању просторија. Осим унапређивања енергетске ефикасности унапређени су услови за одвијање образовно-васпитног рада, уградњом нових прозора школа изгледа уредније и лепше.