Заједници заједно – завршетак уређења и опремања учионица

Пројекат уређења и опремања учионица за који је наша школа добила 2.394.480,00 динара од компаније НИС у оквиру програма „Заједници заједно“ у потпуности је реализован. У оквиру пројекта 5 учионица је уређено и опремљено школским намештајем и дигиталном опремом.

Радови на уређењу и опремању учионица започели су 20. децембра 2020. године, а завршени су пре планираног рока – до краја фебруара 2021. године.

Пројектом је обухваћено:
‒ Извођење молерских радова (спуштање плафона, стругање, глетовање и кречење зидова, репарирање и фарбање врата учионица) у свих 5 учионица.
‒ Извођење електро радова (замена постојећих плафонских неонских светиљки ЛЕД панелима) у свих пет учионица и (развођење каблова за пројектор) у 4 учионице.
‒ Набавка школског намештаја (столица и клупа) за 4 учионице.
‒ Набавка дигиталне опреме за 4 учионице (које не које нису опремљене дигиталном опремом, осим учионице бр. 1 у којој се налазе паметна табла и бим пројектор).

Учионице, намештај и наставна опрема пре реализације пројекта

Радови у току

Учионице након уређења и опремања намештајем и дигиталном опремом

Општи циљ пројекта је повећање безбедности и побољшање услова боравка ученика у учионицама и осавремењивање наставе употребом дигиталних наставних средстава.

Пројектом су остварени следећи резултати:
‒ Повећање безбедносних и здравствених услова за боравак ученика и наставника у учионицама;
‒ Повећање енергетске ефикасности;
‒ Естетски пријатнији простор за боравак;
‒ Осавремењивање наставе.

Захваљујући подршци и донацији компаније НИС, у Основној школи „4. октобар“ у Глогоњу настава се одвија у уређеним учионицама уз употребу дигиталних технологија.