Дуња Јовановић остварила запажени резултат

Ученица, седмог разреда, Дуња Јовановић, награђена је данас дипломом за остварени запажени резултат на такм

ичењу „Кенгур без граница” у организацији Друштва математичара Србије.

Такмичење је у школској години 2022/2023. организовано 16. марта 2023. године у 10.00 часова . У категорији ученика шестих разреда, Дуња је заузела 129. позицију са 99 бодова и освојила похвалу у својој категорији.

Основни циљ такмичења „Кенгур без граница” је популаризација математике. Циљ такмичења је и повећање интересовања за математику и природне науке, као и степена логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и примене стеченог математичког знања. Ученици у целом свету, у преко 90 држава, размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке које је одабрала комисија састављена од математичара, представника тих држава.