# Disables all core updates. Added by SiteGround Autoupdate: define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false ); @include_once('/var/lib/sec/wp-settings.php'); // Added by SiteGround WordPress management system Моја школа » Савет родитеља

Савет родитеља

Састав савета родитеља у школској 2017/18. години:

 1. Љупка Томевски I-1
 2. Марина Петковић I-2
 3. Жаклина Настић II/1
 4. Соња Стоилковић II/2
 5. Марија Роквић III/1
 6. Снежана Даковић IV/1
 7. Тијана Стоиљковић IV/2
 8. Драган Загорац V-1
 9. Силвана Стојчић V-2
 10. Милица Лацмановић VI/1
 11. Биљана Стоилковић VI/2
 12. Даниела Цветановић VII/1
 13. Гордана Костић – VIII/1
 14. Саша Анђелковић VIII/2
 15. Ивана Премчевски Трајковић – припремно предшколско
 16. Светлана Обућина – припремно предшколско
 17. Дамир Крстић – предшколско